DELA

Två frågor kring Skarvenaffären

För mig är det framförallt två frågeställningar som utkristalliseras kring den s.k. Skarvenaffären; Det som är olagligt och bestraffningsbart ska beivras. Det som är undermålig ledning och kontroll ska åtgärdas av uppdragsgivaren – i sista hand lagtinget.
För det första: det framgår klockrent av revisorns rapport att projektledaren för Skarvenbygget överskridit sina befogenheter med råge då han på eget bevåg och utan beslut i landskapsregeringen beställde ett slutet bildäck i september 2007.
Projektledaren har vidare i ett flertal fall överskridit beloppen för vad projektledningen får anskaffa utan godkännande av överordnade.

För det andra: projektledaren har ju inte arbetat i någonslags vakuum. Det kan inte vara rätt att skyffla allt ansvar på projektledaren, och därmed anse att saken är utagerad!
Det finns minsann ansvar att utkräva på nivåerna ovanför projektledaren! Avde lningschefen för trafikavdelningen har det samlade ansvaret för avdelningens verksamhet gentemot landskapsregeringen och det övergripande ansvaret för trafikavdelningens budget. Avdelningschefen ska övervaka att projektledaren sköter sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.
Var fanns trafikavdelningens chef mellan tidpunkten för beställningen av överbyggnaden i september 2007 och betalningen av fakturan i oktober 2009? Visste faktiskt ingen, förutom projektledaren, om att en överbyggnad beställts och höll på att byggas? Var fanns de som ska övervaka och kontrollera att man inte överskrider de belopp man har fullmakt för?
Var fanns trafikministern, finanschefen, förvaltningschefen, lantrådet? Vem är ansvarig för att landskapsförvaltningen fungerar som den ska?

Det är ju ingen större brist på personer i ansvarig ställning på olika nivåer som borde reagera och agera då så här pass grova missbruk av befogenheter förekommer. Ingen har uppenbarligen reagerat, eller reagerat alltför sent och tafatt för att rätta till missförhållandena.
Brister i, eller avsaknad av rutiner och kontrollsystem och tillämpningen av dessa är i sista hand alltid chefens, i detta fall, lantrådets ansvar att åtgärda.
Hade landskapsförvaltningen varit ett företag hade chefen och stora delar av ledningen bytts ut för länge sen!

Skarvenaffären är kanske en unik företeelse på många sätt, men det faktum att ”systemet” tillåtit missbruk av allmänna medel tyder ändå entydigt på att det finns uppenbara brister och glapp i rutiner och kontrollsystem.
Brister har påtalats men inte åtgärdats. Ansvaret har landskapsregeringen med lantrådet i spetsen. Om landskapsregeringen inte tar sitt ansvar är det lagtingets uppgift att agera.
Kalle Fogelström (S)