DELA

Slöseri med tid att utreda tunnel

I en intervju i Nya Åland den 28 september konstaterar infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) det vi redan visste – att inget ännu gjorts för att infria vallöftet om en tunnel till Föglö, att det inte blir någon tunnel under mandatperioden och att det ”behövs en politisk förankring innan man sätter igång med det konkreta arbetet”.

Det politiska minnet är kort.

Det tidigare kortruttsprojektet, med utredningar, parlamentarisk förankring i eniga lagting, miljökonsekvensbedömningar, fullmakter och ekonomiska kalkyler gjordes precis så – och fälldes inför valet av kortsiktig opportunism och falska löften.

Det långsiktiga arbete som gjorts över flera mandatperioder vägde plötsligt inget alls när makten hägrade. I stället lurade man väljarna att pågående projekt kunde rivas upp och en tunnel kunde börja byggas nästan omgående.

Den parlamentariska kommitté som nu ska tillsättas för att ge sken av att arbetet går framåt kommer på sin höjd att sitta och utreda för syns skull. Sittande regering har en mycket stark majoritet. Vill man bygga är det bara att sätta igång med arbetet.

Vår erfarenhet är att Åländsk center nog utreder för att behålla makten och husfriden i regeringsblocket, men man har inte någon som helst avsikt att faktiskt bygga något. Särskilt inte svåra byggprojekt som väcker motstånd och kan kosta röster.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen kommer inte att slösa tid på att sitta i ytterligare en parlamentarisk grupp som än en gång ska utreda en hopplös fråga som inte leder till någonting. Vi vet sedan förr att ett handslag med centern inte är mycket värt. S har inte lovat väljarna någon tunnel. Det är de som lovat som ska leverera, inte sätta ansvaret i famnen på oppositionen.

Vi tror att en tunnel till Föglö är ett orealistiskt projekt. Vi tror inte på att det ens finns ett ärligt uppsåt att söka gemensamma lösningar. Det är slöseri med tid och vi jobbar hellre med frågor som faktiskt är viktiga för ålänningarnas vardag.

CAMILLA GUNELL
NINA FELLMAN
DEN SOCIALDEMOKRATISKA LAGTINGSGRUPPEN