DELA
Foto: Joakim Holmström

Färjkonsortiet håller fast vid sina krav

– Den relevanta partsviljan på landskapsregeringens sida är den avsikt som den regeringen hade som var utnämnd när avtalet ingicks, dvs den gamla regeringen. Vad den nuvarande regeringen anser om avtalets innehåll saknar betydelse eftersom den nuvarande regeringen inte var utnämnd då avtalet ingicks.