DELA

Utred beslutsfattarnas juridiska ansvar för skadeståndet

Under debatten i lagtinget onsdagen den 7 februari var alla talare rörande eniga om att snabbt betala bort skadeståndet på drygt 13 miljoner för avtalsbrottet om hybridfärjan. Därutöver var det spridda kommentarer om bristande förtroende, systemfel och en utredning. Den sist nämnda diskussionen om en utredning förväntas finansutskottet fatta beslut om. De som uttalade sig om en utredning hade olika uppfattningar om utredningens syfte. Någon vill få fram sanningen. En annan vill helst få veta hur det kunde så galet som det gick. En tredje vill lära sig en läxa av det som hänt och en fjärde vill få alla kort på bordet. En femte tycker att det räcker med den granskning landskapsrevisorn gjort. Katterna kring den heta gröten var många.

Pudelns kärna är om regeringsmedlemmarna som fattade beslutet som lett till det skandalösa skadeståndet bär ett juridiskt ansvar, i första hand ett tjänstemannaansvar, för beslutet. Om så är fallet kan de som fattade beslutet vara illa ute. Utredningen bör således ha som mål att klargöra frågan om tjänstemannaansvar. En sådan utredning bör göras av juridisk expertis. Professor emeritus Olli Mäenpää har stor erfarenhet av förvaltningsrätt, både som akademiker och domare. Han är landshövdingens suppleant i Ålandsdelegation och har stora insikter i åländsk lagstiftning. Han har intervjuats i ärendet i åländska medier.

För skattebetalarna är skuldfrågan inte avgjord innan de ansvarigas juridiska skuld klarlagts. Ytterst är det domstolen som avgör ifall det föreligger ett tjänstemannaansvar. Om domstolen skulle konstatera att tjänstemannaansvar föreligger inställer sig nästa fråga som gäller regeringsmedlemmarnas skadeståndsskyldighet. Med andra ord skall inte lagtingets finans- och näringsutskott initiera en utredning som söker sanningen utan fokus bör ligga på beslutsfattarnas juridiska ansvar för skadeståndet på över 13 miljoner inklusive ”tickande” räntor. Allt annat kan vara politiskt intressant att prata om men den väsentligaste frågan är om de som fattade beslutet om avtalsbrottet bär ett personligt ansvar.

BARBRO SUNDBACK (S)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp