DELA

Kan EU finansiera bättre kommunikationer till Åland?

Grundförutsättningarna för att erhålla EU-finansiering för bättre kommunikationer till och från Åland borde vara mycket goda. Den av EU prioriterade stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (Scan-Med) går nämligen från Finland genom den åländska skärgården via Mariehamn till Sverige, se bild.

Scan-Med korridoren sträcker sig från Norden ända ned till Malta och Sicilien. Dessa öar har åter igen blivit beviljade finansiering från EU för att förbättra sina interna kommunikationer.

Fonden för ett sammanlänkat Europas huvudsyfte är dock främst att binda ihop Europa. Således finns det betydligt större pengar att söka för projekt som för länderna närmare varandra. Bland annat erhöll det vinstdrivande bolaget som driver Öresundsbron-tunneln byggfinansiering från EU.

Det vinstdrivande bro- och tunnelföretaget A/S Storebælt som knyter ihop flera danska öar har också varit en succé för sjöfartsnationen Danmark. Tack vare dessa framgångssagor bygger företaget Femern AS i skrivande stund Fehmarn-bält-tunneln. Denna förbindelse knyter ihop den danska ön Lolland med den tyska ön Fehmarn. Detta projekt har hitintills beviljats över 1,1 miljarder euro i medfinansiering från EU samt förmånligt lån från Europeiska investeringsbanken.

Snabbare och effektivare kommunikationer mellan Finland och Sverige via Åland skulle onekligen ge oss många ekonomiska och miljömässiga fördelar. Så har vi råd att låta frågorna om det lagstadgade extra anslaget från staten och EUs medfinansiering förbli obesvarade?

OTTO HOJAR

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp