DELA
Foto: Anna Ingman

Svinöborna efterlyser mera kommunikation

Kring tjugo lokalbor samlades igår vid Svinö Stugbys café för att informeras och diskutera tunnelprojektet. Landskapsregeringen lyste med sin frånvaro, vilket irriterade Svinöborna.
En miljökonsekvensbedömning, MKB, står nu på tapeten i projekt Fögelvägen, tunneln mellan Lumparland och Föglö. Ramboll Finland Oy har fått uppdraget av FS-Links att till hösten ge ut en expertbedömning. I cafét vid Svinö Stugby gick diskussionerna heta och invånarna är bland annat rädda för att Svinö ska bli tungtrafikerat.

Svinöbon Robert Williams ser problem ifall alla trafikanter från skärgården ska behöva passera Svinö. Svar om vad landskapet skulle ha för alternativ till mindre trafik efterfrågas. Byborna vill att trafiken ska gå runt byn, inte i genom.

– I den här byn har de inte frågat oss en enda gång, ingen berättar någonting. Märkligt att vi har ett möte här nu men inte en enda representant från landskapet är här, säger han.

Var är styret?

När Nya Åland öppet frågar hur många som är för en tunnel till Föglö lyfter de flesta upp sina händer.

– Jag är för, säger Svinöbon Ulrika Nordberg och fortsätter.

– Så länge landskapet inte berättar hur de har tänkt med sitt alternativ med trafiken i genom Svinö så är vi klart för. Men vi vet inte vad de tänker för det är ingen som har pratat med oss, tillägger hon.

Som det nu ser ut finns det tre alternativ för var en tunnelöppning kan placeras i Svinö. Robert Williams har flera gånger försökt få kontakt med någon från det åländska styret, utan respons.

– ”Det var svårt att få kontakt med Svinöborna” säger de. Googla på Svinö så får man lätt fram kontaktpersoner. Men de har svårt att googla, säger han

– Ja, de kunde ha kommit hit i dag, instämmer Finn Thunborg.

Ett liknande tillfälle kommer att ordnas på hösten när Ramboll presenterar MKB-resultatet. Frågan är om det är så smart att då bjuda in representanter från landskapet, precis innan valet.

– Då blir det kanske en valdebatt, säger Ulrika Nordberg.

Kommunen får inte kontakt

Lumparland kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms (C) var själv på plats och berättade att kommunen välkomnar en tunnel till Föglö. Ulrika Nordberg riktar en direktfråga till honom.

– Har landskapet pratat med kommunen om sitt alternativ?

– För det första så pratar de inte med folk. Och för det andra så bryr de sig inte. Tyvärr är den här landskapsregeringen totalt tondöva, svarar Brage Wilhelms.

Lokalborna ser det i alla fall som positivt att Ramboll ordnar detta tillfälle för att ge information om projektet.

– Vi är tacksamma att de kommer hit och berättar om den tekniska biten. Men jag hade hoppats att någon från landskapsstyret var här och berättade hur det här skulle påverka oss Svinöbor, säger Finn Thunborg.