Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


OBS! Populism på hög nivå

Obunden Samling har annonserat flitigt efter fredagens omröstning i lagtinget med rubriken: ”Beslut att spara 66 miljoner”. Det är populism på högsta nivå och är helt felaktigt. Jag ska i några punkter förklara varför:

• Det var inget beslut att spara någonting utan det var en kläm som antogs efter en oavgjord omröstning där oppositionens talman avgjorde med sin röst. Klämmen är en politisk viljeyttring/uppmaning och har ingen juridisk verkan. Landskapsregeringen kan välja att följa uppmaningen till fullo, till delar eller inte alls.

• Även om uppmaningen skulle följas till fullo så skulle det inte vara en inbesparing eftersom inga medel än är avsatta för ändamålet. Det är framtida driftskostnader som avses.

• Om avtalet sägs upp enligt klämmen så riskerar landskapet skadestånd för kontraktsbrott på uppemot tio miljoner euro enligt landskapsregeringen med uppgifter från tjänstemän och extern juridisk kompetens. Därtill måste trafik på västra Föglö finnas i fortsättningen och motsvarande trafik med Skarven kostar, enligt uträkningar hos Landskapsregeringen cirka 3,87 miljoner euro per år. Ifall Skarven trafikerar under dessa femton år så är totalkostnaden 58 miljoner euro. Dessutom kring tre miljoner, enligt Landskapsregeringen, för en tunnelutredning vilken för fjärde gången kan resultera att det inte finns någon majoritet i lagtinget för att bygga tunnel. Totalt kan alltså kostnaden under dessa femton år bli 10+3+58=71 miljoner euro. Och 71 miljoner euro är mer än 66 miljoner euro.

Så vill man vara populistisk tillbaka så kan man säga att dom som röstade för klämmen är beredda att slösa fem miljoner euro av skattebetalarnas pengar!

PETRI CARLSSON (MSÅ), lagtingsledamot