DELA

Felaktigt om tunneln

Jag undrar hur mycket Rainer Juslin och andra politiker har granskat tunnel-MKB:n? Det behövs ingen avancerad matematik för att räkna på mängden bergmassor. Tunnelns längd gänger tvärsnittsarean ger volymen.

Massivt berg väger 2,7 ton per kubikmeter. I utredningen har man räknat med vikten av sprängsten som inkluderar all luft mellan stenblocken. Där har man tagit 1,8 gånger volymen vilket alltså blir fel.

Något som varje person på Åland kan se med egna ögon är, att färjelägena i Degerby och Svinö inte är anpassade till vanliga lastfartyg, som skulle kunna lasta sprängsten. Därmed faller utredningens resonemang kring transporterna helt frånsett möjligheterna att få tag på lämpligt tonnage.

Att sedan driften av tunneln med belysning, ventilation och pumpar kräver en massa energi, i storleksordningen kanske hälften av en färja glömmer man. Till det kommer bilarnas energiförbrukning. Inget av detta har granskats i MKB:n

Kostnadskalkylerna har jag inte gått in på mer än att jag anser att det inte finns någon seriös kalkyl. Problemen med sprickzonerna har inte behandlats. Det förvånar mig att politikerna så lätt går på populistiska lösningar utan att beakta verkligheten och sätta sig in i fakta.

Åländska politiker svävar inte i det blå men gräver tydligen gärna ner sig i tunnlar. Därifrån har man svårt att få någon överblick.

Därmed avslutar jag debatten för den här gången.

JAN GRÖNSTRAND