DELA

Nu behövs samarbete mer än någonsin

Förbundet Hem och Skola oroar sig över föräldrarnas och familjernas ork under coronatiden och har kontaktats av både enskilda föräldrar och av föräldraföreningar med signalen om att samarbete mellan föräldrar men också mellan hem och skola avmattats under pandemin.

Det är naturligt att fysiska möten och evenemang inte kan ordnas som tidigare då det inte är tryggt att träffas. Men samverkan med föräldrar, både på individnivå och kollektiv nivå är mycket mer än träffar och olika evenemang. Nu gäller det för både skolor och daghem att samverka med både föräldrar och föräldraföreningar för att motverka de skador som coronarestriktioner har lett till bland barn och unga.

Många familjer har det tufft för tillfället. Ett svårt sysselsättningsläge, oro över Covid-19, karantänsbestämmelser och distansskola, barnens och de ungas ork påverkar alla familjers vardag. En del barn och unga lever i familjer där vardagen är extra utmanande. Varje enskild förälder är trots det den viktigaste vuxna i sitt barns liv och kan stödja sitt barns välmående och skolmotivation. Det behöver föräldrarna ofta stöd med.

Därför är det viktigt att kommunikationen från skolan eller daghemmet inte upphör i kristider och till exempel enbart ersätts med hänvisningar till olika myndighetsmeddelanden. Det gäller för skolan eller daghemmet att uppriktigt se föräldrar som en samarbetspart och ett bollplank för diskussioner om lärande och välmående. Den dialogen kräver en öppning som skolan och daghemmet ansvarar för enligt alla styrdokument.

Nu är det dags att ta kontakt och inbjuda till dialog med både enskilda föräldrar om det blivit en lång paus i kontakten med också föräldraföreningens ledning, för att tillsammans och med gemensamma krafter stärka välmående och inge våra barn och unga hopp. Det är vårt gemensamma ansvar att ge dem redskap att klara sig ur också utmanande faser i livet.

I det rådande samhällsläget har föräldraföreningar en viktig roll. Många föreningar har anpassat sin verksamhet till det rådande pandemi med till exempel online-träffar med föreläsningar, frågesporter och myskvällar för familjerna, medan andra väntar ut läget och hoppas att man snart kunde mötas fysiskt igen.

Nu gäller det för föräldraföreningar att hålla upp hoppet och tankarna riktade på hurdana åtgärder vi kan ta till för att lindra den skada som många barn och unga tagit under året. Hur kan gemenskap och tillit förstärkas efter att pandemin förhoppningsvis snart ebbar ut? Det kommer en tid då vi inte mera undviker att träffas, utan möter varandra med glad förväntan.

Vi vill uppmuntra skolan och daghemmet att redan nu tillsammans med föräldraföreningen utveckla idéer hur samverkan efter coronatiden konkret kan bidra till ett ökat välmående för barn och unga.

FÖRBUNDET HEM OCH SKOLA

ORDFÖRANDE ANDERS ADLERCREUTZ

VERKSAMHETSLEDARE MICAELA ROMANTSCHUK

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp