DELA
Foto: Joakim Holmström

Tilläggsbudgeten är godkänd

Lagtinget godkände landskapsregeringens tilläggsbudget på 32,8 miljoner euro vid lunchtid på fredagen. Samtidigt avslutades den första behandlingen av lagförslaget om tilläggsstöd till arbetslösa. Det lagförslaget väntas godkännas i den andra behandlingen på måndagens plenum.

I debatten på fredagen gavs uttryck för stor besvikelse och frustration över finans- och näringsutskottets hantering av behandlingen av lagförslaget om tilläggsstöd för arbetslösa om 30 euro extra per dag.

Utskottet höll sin behandling på torsdagseftermiddagen och enligt betänkandet så röstade majoriteten ner oppositionens begäran om att få göra två (inte tre som man tidigare önskat) höranden, av Ams och fackorganisationer. Enligt fredagens debatt kan det vara både unikt och mot den gentlemannaöverenskommelse som finns om att alltid höra dem som någon vill höra. Till utskottets betänkande gjordes två reservationer, en av Katrin Sjögren (Lib) och Nina Fellman (S) och en av Stephan Toivonen (ÅLD).

I den tilläggsbudget som nu är godkänd finns direkta stöd till företagare som behöver låna för att klara sin likviditet, dels pengar till Ams, sjukvården, idrotts- och kulturliv och andra verksamheter som drabbas av coronaepidemin. I budgeten finns också en fullmakt om att reservera 25 miljoner euro som garanti till likviditetslån till företag i kris. Det finns också en post om 4 miljoner som landskapsregeringen får använda för icke-identifierade, men akuta åtgärder. I debatten framkom att oppositionen i utskottsbehandlingen framfört att lagtinget behöver informeras när och hur pengarna används.

KORRIGERING 12.25: Det är Nina Fellman (S) som reserverade sig mot utskottets betänkande.