DELA
Foto: Stefan Öhberg

Landskapet förlänger smittskyddsåtgärder

Landskapsregeringen klubbade i går sina redan aviserade åtgärder för att bekämpa smittspridningen. Det blir grönt ljus för hobbyverksamhet inomhus för barn och unga, medan andra restriktioner förlängs till den 3 februari.

Landskapsregeringen förlänger sin rekommendation om distansarbete från den 21 januari till och med den 3 februari. Även förbudet mot offentliga tillställningar förlängs till den 3 februari. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas utomhus berörs inte av beslutet.

Landskapsregeringen avråder från privata tillställningar och hobbyverksamheter inomhus, med undantag för hobbyverksamheter för barn och unga samt för deltagande i idrottsserie som inte kan skjutas upp.

Aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet ska ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronavirussmitta till följd av närkontakt mellan kunder, de som deltar i verksamheten eller sällskap.

Munskydd på bussen

Vidare rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken – inklusive skärgårdsfärjorna – och på allmän plats inomhus på Åland. Rekommendationen gäller alla som är äldre än 12 år då man inte kan hålla avstånd. Munskydden ska distribueras kostnadsfritt i kollektivtrafiken så länge som rekommendationen är i kraft.

I beslutet framgår att kostnaden för ett engångsmun- och nässkydd för närvarande beräknas till ca 0,50 euro, vilket ger en totalkostnad för landskapsregeringne på cirka 5 000 euro i veckan.