DELA

Jakten är inte otidsenlig

Jag uppskattar Johan Franzéns vilja att diskutera vårjakten i positiv anda. Men jag håller inte med honom om att den är otidsenlig.

Jag tycker att vi alla tillsammans skulle arbeta för ett undantag, som gör det möjligt att på våren jaga de arter som inte är jaktbara på hösten.
Låt mig som exempel, och med deras tillstånd, nämna bröderna Sandell på Emskär. De bor ute på en holme, med havet fullt av fågel på våren, men de kan inte på laglig väg skjuta en guding. Jag tycker det är rent fruktansvärt.
Det enda man nu får skjuta på våren är alfågel. Under mina 50 år som jägare har jag skjutit en (1) alfågel. Inte för att alfågel inte är gott, utan för att den inte kommer inom skotthåll.

JF tar också upp att vårjakten i första hand är en förmån riktad till skärgårdsbor, men att 2/3 av jakttillstånden innehas av tätortsbor. Så är det säkert, men ger det oss rätt att behandla skärgårdsborna, de äkta skärgårdsborna, en minoritet inom minoriteten på det här sättet?
Räknat i procent är katastrofen inte lika stor för mig som för dem. Men det får heller inte bli så – och är inte så – att man "skjuter ändå".
Jägarna skall ha laglig rätt till jakt.

Hur fungerar kontrollen, undrar JF. Går jag till mig själv så har jag haft besök av kontrollmyndigheten i vettaskåran oftare än jag har avkrävts blåsprov vid bilkörning. Nästa steg är att kontrollmyndigheten följer med ut!
Och så detta att en skrupelfri jägare kan fälla sin kvot om och om igen, varje dag, om han inte har blivit kontrollerad.
Så är det. Men tittar man bakåt i tiden så ser man att jägarna visar ansvar.
År 1999 sköts det omkring 30.000 fåglar på våren. Det var innan kvoterna infördes. 2005, som var sista kvotåret, sköts det runt 20.000 fåglar, alltså ingen drastisk förändring. Det visar väl att jakten sköttes på ett ansvarsfullt sätt också innan kvoterna infördes.

Åren 2006-09 har det jagats enbart alfågel på våren. Kvoten har varit 1-2 fåglar per jägare och totalt ca 4.000 fåglar. I fjol fälldes det under 2.000 alfåglar. Visar inte det att jägarna sköter sig?
Vänligen
Håkan Berglund