Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Budget 2024

Så påverkas kommunerna av landskapets budget

Det är tuffa tider för de åländska kommuenerna, det säger Minna Hellström, förbundsdirektör på Ålands kommunförbund. – Nästa regering måste ta ställning till hur...

En miljon för fritidssedlar

Landskapsregeringen vill införa fritidssedlar för barn. Nu reserveras en miljon euro för att få igång systemet. Fritidssedlarna riktar sig till barn och unga i åldern...

32,5 miljoner tas ut från Paf

15 miljoner euro i Paf-medel reserveras för föreningslivets verksamhet. Utöver det plockas 7,5 miljoner plus tio miljoner euro ut för olika ändamål. Precis som tidigare...

Begär ny utredning av Östra Kyrksundet

Budgetförslaget innehåller flera åtgärder för att trygga våra vatten, bland annat en arbetsgrupp som ska ta fram en regional vattenförsörjningsplan, digitalisering av vattenförsörjningen och...

Budget 2024: Landskapet vänder sig till Sverige om nödalarm

Landskapet överväger att ansluta nödalarmsystemet Ålarm till svenska SOS alarm. Detta då integreringen med rikets Eerika-system stött på patrull med anpassningen till svenska. Vice lantrådet...

Prästösundsbro ska utredas

200 000 euro budgeteras för en förstudie för en bro över Prästösund. Men innan landskapet fattar beslut om en bro måste man veta vilka...

Dryga 1,8 miljoner euro till idrotten

BUDGET. 1 829 000 euro av nästa års Paf-medel föreslås gå till den åländska idrottsverksamheten. Bland annat ska 30 000 euro gå till Åland Sports Week som...

Stöd för utbyte av oljepanna fortsätter

Landskapsregeringen föreslår att ett stöd för energiprestandahöjande åtgärder för bostadshus införs 2024. Stödet gäller även utbyte av oljepanna som tidigare kallats stöd för byte...

Budget 2024: Djupanalys av sjukvårdens struktur väntar

De stora kostnaderna för moderniseringen av sjukhuset skjuts på framtiden. Kommande regering har främst att hantera om institutionsvården ska flyttas från kommunerna till ÅHS. – Då måste...

Finansministern om budgeten 2024: ”Det är inte bra, men det är...

Underskottet nästa år blir i paritet med underskottet för i år – och sett till rådande omständigheter nöjer sig finansminister Roger Höglund (C) med...