DELA

Dubbelt stöd till Fjärdvägen

I landskapsregeringens budgetförslag finns ett stöd med på 0,3 miljoner för stöd av transport av farligt gods på linjen Nådendal–Kapellskär, i praktiken Fjärdvägen. Staten går in med lika mycket skattepengar. Infrastrukturministern ser inte att det är hållbart på sikt.