DELA
Foto: Stefan Öhberg
Infrastrukturminister Christian Wikström (Ob)

Begär ny utredning av Östra Kyrksundet

Budgetförslaget innehåller flera åtgärder för att trygga våra vatten, bland annat en arbetsgrupp som ska ta fram en regional vattenförsörjningsplan, digitalisering av vattenförsörjningen och samordning av det kommunala vattnet. Man vill också få en second opinion på Östra Kyrksundets potential som dricksvattentäkt.