DELA

Budget 2024: Landskapet vänder sig till Sverige om nödalarm

Landskapet överväger att ansluta nödalarmsystemet Ålarm till svenska SOS alarm. Detta då integreringen med rikets Eerika-system stött på patrull med anpassningen till svenska.