DELA
Foto: Joakim Holmström

Alandia Cup riskerar att ställas in

FOTBOLL. IFK Mariehamn förbereder just nu ett ”worst case scenario” för Alandia Cup, turneringen som har genomförts varje år sedan 1978.

I värsta fall tvingas man för första gången ställa in turneringen helt och hållet, vilket skulle innebära ett dramatiskt ekonomiskt avbräck för föreningen.
Alandia Cup är Ålands största årligen återkommande idrottsevenemang. Varje år kommer närmare 4 000 personer till Åland för fotbollsturneringen för som normalt inleder den åländska turistsäsongen.

Turneringen, som är tänkt att spelas 14–18 juni i år, är således ett viktigt inslag för hela besöksnäringen på Åland. För IFK Mariehamn Fotboll r.f. är Alandia Cup däremot livsviktig. Intäkterna från turneringen uppgår till närmare 300 000 euro per år, vilket motsvarar cirka hälften av föreningens totala årliga intäkter.

På grund av coronapandemin och dess följder finns det i nuläget ”en betydande risk för att turneringen inte kan genomföras som planerat”, skriver IFK Mariehamn Fotboll nu i ett pressmeddelande.

Bara osäkerheten kring huruvida turneringen kommer att kunna spelas eller inte har redan inneburit att föreningen börjat se ”negativa effekter på intäktssidan”. Vidare framhåller man i pressmeddelandet att en inställd turnering sannolikt skulle göra att det ekonomiska avbräcket överskrider de 300 000 euro som nämnts, och att det i så fall skulle innebära ”ett dramatiskt ekonomiskt avbräck”.

Tre scenarier

I nuläget arbetar föreningen utgående från tre olika scenarier angående Alandia Cup:

1) Alandia Cup genomförs helt enligt plan 14–18 juni 2020.

2) Alandia Cup flyttas i sin helhet till sensommaren 1–6 augusti 2020.

3) Alandia Cup ställs in.

Nya Åland ringde upp föreningens styrelseordförande Mikael Granskog och bad honom att ge sin syn på läget.

Hur stor är risken att ni behöver flytta på Alandia Cup, alternativt ställa in den helt?

– Riskerna är betydliga. Men i nuläget jobbar vi fortfarande utifrån att turneringen ska spelas under de ursprungliga dagarna.

Vad är det som avgör om turneringen kommer att kunna genomföras som planerat?

– Det avgörande är hur myndigheterna beslutar kring undantagstillstånd, karantän och rörligheten. Vi får vänta på vilket beslut som tas vid den 13 april, sen får vi se. Vi måste ta en vecka i taget nu.

Föreningen har i nuläget inte slagit fast något sista datum för när man måste ta ett slutgiltigt beslut huruvida Alandia Cup kan genomföras i år eller inte.

– Om vi inte kan spela som planerat i juni hoppas vi såklart kunna genomföra alternativ två, att flytta fram hela paketet till augusti. Men det är inte heller klart ännu att det funkar.

Vad blir avgörande för möjligheten att genomföra turneringen i augusti?

– Det är att alla samarbetspartners är beredda på att möjliggöra en flytt rent praktiskt. Det handlar om att planer måste vara tillgängliga för spel, att skolor kan ta emot inkvarteringar och att gängen utifrån kan komma med båtarna. Sådana saker måste vi vara klara med, sedan kanske vi kan sätta oss ned och se hur många föreningar som skulle kunna tänka sig att komma då i stället.

– Men vi vet ju inte ännu hur många som drabbas av permitteringar ute i samhället, det är ju inte bara vi. Om en eller båda föräldrarna drabbas av permitteringar kanske de inte är beredda att skicka sina söner och döttrar till Åland på fotbollsturnering. Det finns flera öppna sidor här, men vi måste fortsätta jobba med de saker som vi själva kan påverka.

Hur ser det ut med bokningar och avbokningar för Alandia Cup i nuläget?

– Turneringen har varit fullbokad ända sedan i höstas, men nu börjar vi såklart få förfrågningar från olika håll om hur det blir.