DELA
Foto: Stefan Öhberg

Visit Åland får 1,3 miljoner

Visit Åland får 1 330 000 euro i marknadsföringsstöd för 2018. Det beslutar landskapsregeringen utgående från budgeten för 2018, Visit Ålands resultatavtal och redogörelse över verksamheten år 2018.

Beloppet är högre i förhållande till resultatavtalet, vilket är avsett för satsningar på mötes- och konferensmarknadsföring och ett varumärkesarbete kopplat till bland annat Matåland.