DELA
Foto: Jonas Edsvik
Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag på 300 000 euro till Visit Ålands marknadsföringssatsningar för 2021. Organisationen ansökte om 350 000 till 450 000 euro.

Mer anslag till turismen

300 000 i extra till Visit Åland och höjd investeringsfullmakt till Bomarsunds nya besökscenter. Det presenterar landskapsregeringen i den första tilläggsbudgeten för år 2021, som också består av akuta anslag till bland annat social- och miljöavdelningen.