DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>EFFEKTIVT I Lotsbroverket renas vattnet mer effektivt än lagen kräver. Man lyckas till exempel reducera fosfor till 97,2 procent och kväve till 73,5 procents mot lagens krav på 95 respektive 70.

Vill bolagisera stadens vatten- och avlopp

Bolagisera VA-verket snarast. Det kräver stadsfullmäktigeledamot Roger Jansson (MSÅ) i en motion till stadsstyrelsen.

Jansson konstaterar att vatten- och avloppsverket är i behov av stora investeringar och att det därför inte är optimalt att det lyder under infrastrukturnämnden. Han hänvisar också till de goda erfarenheterna av bolagiseringen av Elverket och hamnen.

 

Titte Törnroth-Sarkkinen