DELA

Vill bolagisera stadens vatten- och avlopp

Bolagisera VA-verket snarast. Det kräver stadsfullmäktigeledamot Roger Jansson (MSÅ) i en motion till stadsstyrelsen.

Jansson konstaterar att vatten- och avloppsverket är i behov av stora investeringar och att det därför inte är optimalt att det lyder under infrastrukturnämnden. Han hänvisar också till de goda erfarenheterna av bolagiseringen av Elverket och hamnen.

 

Titte Törnroth-Sarkkinen