DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>DYRA GÅNGAR Bygget av nya matargångar aktualiserades i och med att Viking Line beställde Viking Grace. De ursprungliga kostnaderna uppskattades i anbudsförfrågan till 2,9 miljoner euro, en summa som alltså blivit betydligt högre.

Miljontvisten om kaj 6 avgjord

Förlikningen om matargångarna är klar.

Parterna möts halvvägs.
I maj och juni 2013 stämde Ålands bygg ab Mariehamns stad.

Byggföretaget, som hade kammat hem upphandlingen om de nya matargångarna vid kaj 6 i Västra hamnen i Mariehamn, hävdade att den mängd stål som angetts i entreprenadavtalet, 240 ton, överskridits med 102 ton. Dessutom krävde man ersättning för att bygget försenats och fördyrats på grund av att staden inte höll avtalad tidtabell.

Summan i de två stämningsansökningarna slutade på drygt en miljon euro.

Den muntliga förberedelsen i Ålands tingsrätt inleddes i april i fjol och avslutades i början av september. Själva rättegången, huvudförhandlingen, skulle börja för en dryg månad sedan men sköts upp eftersom parterna satt vid förhandlingsbordet igen.

I det första förlikningsförsöket hade staden medgett både att det gått åt 40 ton extra stål och att det fanns vissa brister i tidtabellen. Men Ålands bygg godkände inte infrastrukturnämndens bud på 280 000 euro.

Då den summan plussades på med ytterligare 245 000 euro gick det bättre, Ålands bygg sade ja. Stadens juridiska ombud DKCO Advokatbyrå ab granskade förlikningsavtalet och bedömde att det överenskomna beloppet kan anses skäligt.

Läs mer i papperstidningen!