DELA
Foto: Andrejs Maculskis

Mariegård inte lämpligt för bostäder

Mariegårdstomten på Neptunigatan är inte lämplig för bostäder. Det anser stadsarkitekten i ett utlåtande till stadsutvecklingsnämnden.
Det är infrastrukturdirektör Kai Söderlund som har anhållit om en planeändring för Mariegårdstomten som tillåter boende, social verksamhet eller kontor.

Stadsarkitekten menar, i sitt förslag till planeändring, att boende på tomten begränsar det givna miljötillståndet för granntomten där Mariehamns energi i dag ligger.

Däremot kan man använda Mariegårdstomten för verksamhet som affärs-, kontors-, undervisnings-, hantverks- och småindustribyggnad. Stadsarkitekten föreslår att byggrätten höjs från 560 kvadratmeters våningsyta till 1 450 och att exploateringstalet höjs från 0,25 till 0,65. Byggnadsytan kan förstoras och antalet våningar höjas från en till två våningar.

Läs mer i måndagens Nya Åland!