DELA
Foto: Joakim Holmström

Viking Lines tapp: Ytterligare 108,5 miljoner

Viking Lines omsättning minskade med 57 procent det första halvåret. Under det andra kvartalet tappade koncernen 108,5 miljoner euro. Det framgår av dagens halvårsrapport.

Viking Line har lämnat halvårsrapport för perioden fram till den 30 juni.

Omsättningen under andra kvartalet var 22,6 miljoner euro, vilket är 108,5 miljoner lägre än motsvarande period förra året.Totalt uppgår första halvårets omsättning till 97,5 miljoner, att jämföra med 227,5 miljoner förra året. Resultatet före skatt hamnar på -29,5 miljoner euro och bolaget konstaterar nu att det är osannolikt att uppnå ett positivt resultat 2020.

”Årets andra kvartal präglades helt och hållet av de reserestriktioner som infördes under mars månad och som stegvis avlyftes i mitten av maj. Av restriktionerna återstod vid kvartalets utgång, mitt i högsäsong, restriktionerna avseende resande mellan Finland och Sverige”, säger vd Jan Hanses i pressmeddelandet.

Han skriver också att Viking Line under andra kvartalet inriktat sina åtgärder på att säkra bolagets likviditet och kommenterar de stödåtgärder som rederiet tagit del av.

”Under perioden 19 mars–18 juni 2020 erhöll bolaget ersättning av Försörjningsberedskapscentralen i Finland för att frakttrafik upprätthölls mellan Finland och Sverige, Åland och Sverige samt Finland och Estland. Ersättningarna täckte de rörliga kostnaderna för trafiken och delar av de fasta kostnaderna, men minskades med intäkterna från frakttrafiken och bidraget från passagerartrafiken.

Ersättningen var därmed effektiv och självreglerande. Vi erhöll även stöd från Ålands landskapsregering.

Viking Line skriver också att resultatet för det tredje kvartalet, som vanligtvis genererar största delen av årets resultat, kommer att vara avsevärt mycket sämre än tidigare år på grund av pandemin.

I juli meddelade bolaget att man nått ett avtal om amorteringsanstånd till och med januari 2021. Man skriver också att koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag från de lånevillkor som sannolikt kommer att brytas under det tredje kvartalet.

”Vår likviditet var vid utgången av det andra kvartalet tillfredsställande och har därefter ytterligare förstärkts något. Våra förhandlingar med våra finansiärer pågår och förväntas slutföras under det tredje kvartalet”, säger Jan Hanses.

Viking Line fortsätter även förhandla om tilläggsfinansiering. Avsikten är att utnyttja de statsgarantier som upptagits i tilläggsbudgeten som godkänts av riksdagen och som ställts till rederinäringens förfogande i den finska regeringens andra tilläggsbudget för år 2020.

”Likviditeten kan även förstärkas med tillskott från aktieägare eller genom försäljning av tillgångar”, meddelar rederiet.