DELA
Foto: Viking Line

Lägre driftskostnader bättrar på resultatet för Viking

Viking Lines omsättningen har sjunkit under det första halvåret i jämförelse med 2017, men tack vare att rörelsekostnaderna har sjunkit förbättrades resultatet en aning i jämförelse med tidigare. Trots det gör Viking Line en förlust på 13,5 miljoner euro.

Viking Lines halvårsrapport som offentliggjordes på torsdagsmorgonen. Omsättningen för det första halvåret uppgick till 225,7 miljoner euro, i jämförelse med 235,5 miljoner euro för samma tid i fjol. Driftskostnaderna sjönk med 3,9 procent.

I pressmeddelandet skriver man att konkurrensen innebär en fortsatt press på både priser och volymer. Utvecklingen under resten av året är avgörande för koncernens resultat. Under våren i år har organisationsförändringar gjorts, vilket förväntas påverka positivt på resultatet. Styrelsen bedömer att resultatet för 2018 kommer att förbättras eller vara i nivå med motsvarande 2017, vilket är en sänkning av prognosen för hela året.