DELA
Foto: Jonas Edsvik
Viking Lines vd Jan Hanses välkomnar landskapsregeringens beslut att bevilja rederiet likviditetsstöd.

Viking Line fick likviditetsstöd

Landskapsregeringen har beviljat Viking Line ett så kallat utökat likviditetsstöd om 20 procent, dock högst 800 000 euro, av beviljad likviditetskredit.