DELA
Foto: Jonas Edsvik
”Det är befälet ombord som ska fatta beslutet om man ska angöra anlöp av hamn eller inte. Det är mycket erfaret folk som är på bryggorna och de kan sin sak”, säger Viking Lines vd Jan Hanses.

Viking Line fick likviditetsstöd

Landskapsregeringen har beviljat Viking Line ett så kallat utökat likviditetsstöd om 20 procent, dock högst 800 000 euro, av beviljad likviditetskredit.