DELA
Foto: PRIVAT
Jonas Karlsson, vd för Karlssons Schakt och Transport, säger att asfalten inte är nergrävd, utan utspridd på markytan över en parkering.

”Asfalten är från Färjsundsbron”

Om ÅMHM hittat tjärasfalt så kan den enligt Anders Sundblom vid landskapsregeringen inte vara från Färjsundsbron, men Jonas Karlsson, vd för Karlssons Schakt och Transport är säker på att det som ÅMHM har konstaterat vara tjärasfalt kommit från just Färjsundbron.