DELA
Foto: Joakim Holmström

Viking förutspår bättre resultat

Viking Lines styrelse bedömer att rörelseresultatet i år kommer att bli bättre än tidigare förväntat.
Det sägs i ett börsmeddelande, som sändes ut på onsdagseftermiddagen.

Så här lyder meddelandet:

”Till följd av resultatutvecklingen har styrelsen beslutat justera resultatutsikterna för 2019. Styrelsens bedömning är att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018.

De tidigare publicerade resultatutsikterna var att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018.

Verksamhetsöversikten för perioden januari–september 2019 publiceras den 25 oktober 2019.”

Rörelseresultatet 2018 uppgick till 9,3 miljoner euro och finansnettot till -2,8 Meur.  Resultatet efter skatter landade på 5,5 Meur.