DELA
Foto: Stefan Öhberg
Sjöförklaringen hölls i tingsrättens huvudsal. Personer som ville se sjöförklaringen gjorde det via en videoskärm i ett skilt rum.

Grace-kaptenen: Strandningen gick inte att undvika

De kraftiga vindbyarna som drev Viking Grace mot land den 21 november var en oförutsägbar händelse som man inte kan värja sig mot.Det sade befälhavaren Magnus Thörnroos vid sjöförklaringen i Ålands tingsrätt på torsdagen.