DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nämnd föreslås säga nej till bränslestöd

Infrastrukturnämnden ska på tisdag ta ställning till om kollektivtrafiken i staden ska övergå till att använda så kallad förnyelsebar diesel.

Trafikutövaren Viking Line Buss skulle i så fall behöva ett extra anslag på 7 000 euro i året. Slutsumman skulle bli 10 000 euro då avtalet löper i den sista maj 2020.

Stadens miljösamordnare Ulf Simolin rekommenderar inte övergången eftersom det föreslagna bränslet främst består av PFAD, vilket är en produkt som utvinns i samband med produktion av ätbar palmolja. Palmoljeindustrin ses som problematisk eftersom den leder till utbredd skogsskövling i bland annat Indonesien.

Miljösamordnaren konstaterar även att det hållbaraste alternativet är att förbereda en övergång till eldrivna bussar.

Infrastrukturdirektören föreslår därför med hänvisning till miljöutlåtandet och den korta återstoden av avtalsperioden att staden inte går in med ekonomiskt stöd för bränslet.

Läs mer i måndagens Nya Åland!