DELA

Vårdöpolitiker vill ta emot flyktingar

Kommunstyrelsen i Vårdö röstar för att ta emot en flyktingfamilj. På torsdag avgör fullmäktige frågan.
Kommundirektör Andreas Johanssons förslag var att kommunen inte ska ta emot flyktingar eftersom förslaget är ofinansierat och bara kan finansieras med skattehöjning. Ledamoten Mikael Lindholm kom med motförslaget att kommunen ska ta emot en familj på 4-5 personer trots att det i inledningsfasen kan innebära en utgift.

– Både Brändö och Kumlinge har beslutat ta emot flyktingar. Kumlinge har minst lika ansträngd ekonomi som Vårdö, moniterar han sitt förslag.

Den inofficiella omröstningen i kommunstyrelsen slutade med en röst för kommundirektörens förslag, fem röster emot och en nedlagd röst. Styrelsens ordförande Jarl Danielsson röstade för kommundirektörens förslag.

– Jag tycker att det var bra att det belystes att det kan komma kostnader som inte ersätts vilket kommundirektören föredömligt lade fram. Att vi sedan väljer den humanistiska linjen kanske på bekostnad av ekonomin är ett politiskt ställningstagande. Beredningen var korrekt och ingen skugga ska falla över kommundirektören, skriver Lindholm på Facebook.

Tillägg om att styrelsens omröstning var inofficiell och Lindholms andra citat inlagt kl. 20.07 fredag 7.10.2016