DELA
Foto: Västra Finlands sjöbevakningsstation

Spannmålsfartyg gick på grund i Vårdö