DELA
Foto: Joakim Holmström
”För att besvär ska gå igenom krävs att något beslut varit olagligt och att valresultaten i så fall inte har rättats till. Det är en ganska fri och vidsträckt besvärsrätt”, säger Casper Wrede.

Valresultatet kan överklagas

Tillägget om internetröstning i vallagen har aldrig prövats juridiskt.