DELA

Hur hanterar vi Ålands offentliga underskott?

För 15 år sedan hade Åland en god ekonomisk situation. Vi hade tillväxt, offentliga budget i balans och en kassa som vi sparat ihop. På den tiden fanns det möjlighet att snabbt parera hot med egna medel.

Nu verkar det som om många politiker tror vi befinner oss i samma situation. Det stämmer inte.

Åland har idag ett strukturellt underskott om cirka 5 procent av de löpande kostnaderna. Det betyder att vi går cirka 15 miljoner euro minus i den fortlöpande verksamheten. Det här behöver vi hantera. Kortsiktigt har vi kunnat täcka upp underskottet med extra inkomster samt genom att låna pengar av landskapsbolagen. Det är ingen långsiktig väg. Vi måste ta vårt ansvar nu.

Åland har också saknat ekonomisk tillväxt i ungefär 15 år. Det kan tyckas vara en petitess men faktum är att utebliven tillväxt är oerhört allvarligt för ett samhälle. Inom förvaltningen hjälper ekonomisk tillväxt vår offentliga sektor att hantera kostnadsökningar i verksamheten. Det genom att tillväxten ger högre skatteintäkter. När tillväxten uteblir, behöver man istället effektivisera förvaltningen.

Det för oss in på kassan som fanns 2007 – vad hände med den? På den tiden ökade klumpsumman mer än kostnaderna och när ökningen av intäkterna avtog så genomförde man aldrig några strukturåtgärder för att komma till rätta med underskottet. Därför har kassan försvunnit genom åren. Istället för att nu genomföra åtgärder, talas det istället om att vi ska låna pengar till driften. Vissa menar alltså att Åland ska skaffa en kontokredit.

Jag är emot att låna pengar till löpande förvaltning och sedan hoppas på att en framtida tillväxt ska lösa underskottet. Vi kan eventuellt låna pengar till investeringar som sänker våra löpande utgifter. Det förutsätter därmed att ett sådant lånebeslut i samma dokument kompletteras med ett beslut om hur vi minskar kostnaderna i förvaltningen. Alla lån behöver på sikt finansieras och återbetalas inom vår offentliga budget.

Nästa landskapsregerings högsta prioritet måste vara att få budgeten i balans så att vi tryggar framtidens välfärd. För mig är det inget alternativ att köra på med dagens kostnadskostym och låta våra barn reda upp efter oss. Vi ska lämna över ett samhälle som har bra förutsättningar att driva vård, omsorg och skola om 30 år.

Om jag blir invald, kommer detta att vara en av mina prioriterade frågor i lagtinget.

ANDERS EKSTRÖM (Lib)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp