DELA
Foto: Stefan Öhberg

Mariehamn säger ja till ny vallag

Mariehamns stadsfullmäktige förordar förslaget till ny vallag för landskapet.
Fullmäktige ställde sig bakom förslaget efter omröstning om förslaget till begränsning av antalet kandidater som ställs upp på en lista.

Enligt den nuvarande vallagen är listans maximistorlek tre gånger antalet mandat i fullmäktige. För stadens del betyder det högst 81 kandidater. Förslaget till ny vallag begränsar antalet till 1,5 gånger det vill säga högst 40 kandidater i Mariehamn.

Fullmäktigeledamoten Anthonio Salminen (M) föreslog understödd av Anders Holmberg (Ob) att staden förordar att lagförslaget men inte då det gäller begränsningen av antalet kandidater. Stadsstyrelsen har tidigare ställts bakom lagförslaget.

I omröstningen föll Salminens förslag med rösterna 14–12. Fullmäktige beslöt på förslag av Igge Holmberg (S) med stöd av Barbro Sundback (S) att godkänna stadsstyrelsens förslag med ett tillägg om möjligheten till hemröstning. Enligt tillägget är förslaget om hemröstning ett bra initiativ men det behöver konkretiseras.