Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Ålands förvaltningsdomstol

Tre domstolsbeslut om Ålbiocom

Sunds byggnadstekniska nämnd hade rätt att kräva ett bygglov för en installation på Ålandskompostens fastighet 2018. Men nämnden beslut var fel formulerat och därför upphäver...

ÅFD förkastar besvär mot energiprojekt

Ålands förvaltningsdomstol, ÅFD, avslår det besvär som Thomas Dalgren lämnat in mot Kökars energiprojekt LocalRES. Ålands förvaltningsdomstol avvisar två av de tre besvär som Thomas...

Svinryggen-vd kritisk mot långa behandlingstider i ÅFD

Svinryggens Deponis Ab:s planer på att bygga en biogasanläggning ligger alltjämt på is, i väntan på att Ålands förvaltningsdomstol ska besluta i ett antal...

Förvaltningsdomstolen får pengar – nyanställer

På Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) är man medveten om den problematik Jomala kommun pekar ut om långa handläggningstider. Just nu annonserar man efter ytterligare en...

Åkeri överklagar ÅMHM-beslut

Åkeri Söderström & Karlsson vänder sig till Ålands förvaltningsdomstol för att få ändring på två villkor i ett ÅMHM-beslut: ett som gäller säkerhetsavstånd och...

ÅFD upphävde två stadsbeslut

Ålands förvaltningsdomstol har gett de ändringssökande rätt i två besvär mot beslut som fattats i Mariehamns stadsfullmäktige och som rör hamnbolaget. Det ena besväret är...

Anklagelse om jäv i besvär mot centrumplanen

Sex besvär hade lämnats in mot stans delgeneralplan för centrum när tidsfristen gick ut i går eftermiddag.Tre av dem är från något av Dennis...

Mest på finska om nya självstyrelselagen

Av de 41 remissvar som lämnats in om förslaget till ny självstyrelselag är bara elva skrivna på svenska. – Eftersom så mycket är på finska...

Besvär på nytt mot bygglov för discgolf

Bygglov två gånger, besvär två gånger. Den planerade discgolfbanan i Jomala Västerkalmare möter motstånd. Edgar Kalm och Magnus Kalm har av byggnadsnämnden i Jomala två...

Val av ordförande hävdas vara olagligt

Eckerös fullmäktige valde ordförande och vice ordförande för 2021 på sitt möte i februari. Ett val som nu ska tas upp i Ålands förvaltningsdomstol...

Senaste nytt