Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Ålands förvaltningsdomstol

Besvär om nytt bostadsområde i Jomala

Boende på Norra bergshöjden i Jomala Sviby vänder sig till Ålands förvaltningsdomstol för att stoppa arbetet med ett nytt bostadsområde i byn.

ÅFD avslår besvär mot nya bostadstomter i Mariehamn

En grön lunga i stadsdelen eller övergiven slymark? Ålands förvaltningsdomstol ger grönt ljus för nya bostadstomter på Klinten. Fyra nya egnahemstomter på det obebyggda området...

ÅFD avslår Måtars besvär

Den 25 oktober 2022 tog Mariehamns stadsfullmäktige beslutet att procenten för fatighetsskatter för stadigvarande bostadshus skulle fastställas till 0,50 procent. Marcus Måtar (Ob) valde...

Överklagan om Ida Mann ogillades

Ålands förvaltningsdomstol avslår Leif Holländers yrkande på verkställighetsförbud av stadsstyrelsens beslut att häva stadsmiljöchefen Ida Manns tjänsteförhållande. Holländer har anfört besvär över stadsstyrelsens beslut beträffande...

Tre domstolsbeslut om Ålbiocom

Sunds byggnadstekniska nämnd hade rätt att kräva ett bygglov för en installation på Ålandskompostens fastighet 2018. Men nämnden beslut var fel formulerat och därför upphäver...

ÅFD förkastar besvär mot energiprojekt

Ålands förvaltningsdomstol, ÅFD, avslår det besvär som Thomas Dalgren lämnat in mot Kökars energiprojekt LocalRES. Ålands förvaltningsdomstol avvisar två av de tre besvär som Thomas...

Svinryggen-vd kritisk mot långa behandlingstider i ÅFD

Svinryggens Deponis Ab:s planer på att bygga en biogasanläggning ligger alltjämt på is, i väntan på att Ålands förvaltningsdomstol ska besluta i ett antal...

Förvaltningsdomstolen får pengar – nyanställer

På Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) är man medveten om den problematik Jomala kommun pekar ut om långa handläggningstider. Just nu annonserar man efter ytterligare en...

Åkeri överklagar ÅMHM-beslut

Åkeri Söderström & Karlsson vänder sig till Ålands förvaltningsdomstol för att få ändring på två villkor i ett ÅMHM-beslut: ett som gäller säkerhetsavstånd och...

ÅFD upphävde två stadsbeslut

Ålands förvaltningsdomstol har gett de ändringssökande rätt i två besvär mot beslut som fattats i Mariehamns stadsfullmäktige och som rör hamnbolaget. Det ena besväret är...