DELA
Foto: Rasmus Olin

Torvalds föreslår interpellation

Europaparlamentariker Nils Torvalds anser att regeringens handlande i vindkraftsfrågan är oförsvarbart på moraliska grunder.

Nu föreslår han att oppositionspartierna kunde interpellera om frågan i riksdagen.

– Det handlar inte om teknologi utan om beslutsmoral.
Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) gillar inte hur regeringen i Helsingfors skötte frågan om vindkraftsstödet till Åland.

– Basen i problemet med vindkraftsstödet handlar om att det fanns en överenskommelse och att den överenskommelsen har brutits ensidigt.

Tror du att beslutet kommer att få några efterdyningar?

– Jag tror att vi borde pressa på dem politiskt och säga att man inte kan göra så här. När jag ser på hur den sittande regeringen har handskats med andra frågor kan jag konstatera att den fattat dåligt beslut och sedan kommit till ”ångermanland”. Eventuellt borde man pressa dem att åka till ”ångermanland” även på den här fronten.

Vem är det som ska pressa och på vilket sätt ska det göras?

– Jag tror att det finns två eller tre oppositionspartier som har intresse av att göra det. Kanske man borde ställa en interpellationsfråga om det här. Jag ser det som naturligt att SFP, SDP och De gröna vill vara med.

En interpellation är en fråga i riksdagen till en minister där även andra riksdagsledsmöter kan delta i debatten.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!