DELA
Foto: Annica Lindström

Åland diskuterar vindkraften i EU

Hur ska landskapsregeringen kunna göra stora satsningar på vindkraften utan att bryta mot gällande EU-direktiv om till exempel upphandlingar och statliga stöd? Den frågan är aktuell just i diskussioner som förs med EU-kommissionen i Bryssel.

– Vi har den här veckan inlett en dialog med kommissionen om vad vi får och kan göra, sade vice lantrådet Camilla Gunell (S) då Runar Karlsson (C) i samband med lagtingets frågestund i går ville veta hur regeringen tänker stöda vindkraften.

Gunell utlovade ett förslag till lösning innan sommaren.

– Intresset för Åland som testområde vilar på att vi har en hög andel förnyelsebar energi.