DELA
Foto: Johan Orre

Allwinds har bud på Knutsbodaverken

Vindkraftföretaget Allwinds har fått bud från Italien på alla fyra vindkraftverk i Lemland Knutsboda.

Om inget mirakel inträffar monteras verken ner i slutet av året.
I november fyller de fyra Knutsbodamöllorna 20 år och faller då ur det åländska stödsystemet för vindkraft. Försöken att få landskapsregeringen att förlänga tiden har inte varit framgångsrika och det finns ingen lönsamhet i att producera vindkraftsel utan stödet trots att verken är i fullgott tekniskt skick.

Anbud på vindkraftverken har redan kommit från en mäklare i Litauen för en italiensk kunds räkning.

Allwinds har beredskap för att plocka ner vindkraftverken även om vd Henrik Lindqvist fortfarande hoppas på att det ska hända något som gör att det inte sker.

– Det har funnits tankar på landskapsstöd i någon form som skulle göra det möjligt för oss att förverkliga tio nya vindkraftverk i projektet Långnabba. Då skulle de nya verken möjligen kunna hålla de gamla vindkraftverken under armarna åtminstone en tid till i väntan på att elpriset stiger, säger han.

Ett annat hopp för vindkraftsbolagen är landskapets nya energi- och klimatstrategi som presenterades i april men som inte hann debatteras i lagtinget före sommarpausen.

Annika Orre

Läs mer i måndagens Nya Åland!