DELA

”En jättestor besvikelse”

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström ger inte riksregeringen några stilpoäng i vindkraftsärendet.

–Det är en jättestor besvikelse. Så här går det när pragmatism och logik försvinner och juridiskt paragrafrytteri och prestige tar överhanden.

Hur stort bakslag är det här?

–Det är ett stort bakslag. I det här projektet tittade man utöver den snäva maktfördelningen mellan riket och självstyrelsen för att pragmatiskt hitta en lösning på den gemensamma klimatfrågan.

Vilken signal sänder regeringen med sitt handlade?

– Det är inte en fin signal man sänder. Jag kommer från en uppväxt där ärlighet alltid lönar sig. Det känns inte som om regeringen varit helt ärlig i processen.

Enligt Löfström hade det varit bättre om regeringen lagt korten på bordet och meddelat att den också kommer att köra ner sina andra vindkraftsprojekt.

Åländsk behörighet

Energipolitik tillhör åländsk behörighet och staten har ingen skyldighet att delta. Men möjligheten för staten att delta finns. Det har både grundlagsutskottet och Ålandsdelegationen slagit fast. Motiveringen till att vindkraftverken ska byggas på Åland har varit att det är det mest effektiva eftersom vindförhållandena på Åland är landets bästa. Landskapsregeringen har också lovat att stöda satsningen med 18 miljoner euro på tolv år.

–Man driver en politik som om Åland inte skulle höra till Finland genom sin snäva syn på lagen. Det känns orättvist även om det inte är olagligt, säger Mats Löfström.

Arbetet med stödet har pågått i åtta år. Både riksregeringen och landskapsregeringen har bytts ut tre gånger. Ärendet beskrivs som väldigt komplicerat.

–Det här har varit det mest komplicerade frå- gan jag någonsin stött på. Det är svårt att förstå varför den är så otroligt komplicerad och var sten i skon har varit. Man har löst mycket svårare saker på betydligt kortare tid. Motarbetat av tjänstemännen Löfström skickar också en känga till tjänstemännen på arbets- och näringsministeriet.

–Tjänstemännen har systematiskt motarbetat det här i åtta år. Nu lyckades de äntligen när de externa förutsättningarna kom; en usel ekonomi, ett kollapsat elpris och ett minskat behov.

Något tjänstemannavälde var det ändå inte frågan om, enligt Löfström.

–I praktiken har tjänstemännen haft en väldigt stark ställning. Men all politik och alla beslut ska godkännas av ministrar och regeringen. Tjänstemännen har fått uppbackning för sin linje av minister Olli Rehn. Hade den politiska viljan funnits skulle det ha varit möjligt att driva igenom frågan, säger Löfström.

–Den förra regeringen körde över tjänstemännen i frågan och fick igenom det. Ett finländskt handslag brukar man kunna lita på, det har man inte kunnat göra nu och det är en stor besvikelse.

Vilka konsekvenser kommer regeringens beslut att få?

–Det kommer att få konsekvenser eftersom förtroendet naggas i kanterna.

–Samtidigt vinner ingen på att vara bitter, sur och inåtvänd. Världen går vidare och det finns extremt många viktiga frågor där jag behöver jobba aktivt tillsammans med regeringen.

Tror du att Åland kan få sympatipoäng i andra frågor efter det backade beslutet?

–Jag tror att det finns ett ont samvete.

Nya Åland har försökt nå statsminister Juha Sipilä och arbets- och näringsminister Olli Rehn.