DELA
Foto: Matilda Saul
Veterinär Maria Borgström har nu fråntagits sina befogenheter att fatta och föredra beslut i landskapsregeringen.

Tjänsteman ifrågasatte fiskebeslut – förlorar befogenheter i myndigheten

Veterinär Maria Borgström vid Ålands landskapsregering har förlorat sina befogenheter att fatta och föredra beslut inom myndigheten. Detta efter att hon i en rapport ställt sig frågande till lagligheten i landskapets laxfiskeverksamhet.