DELA

Företagare kan tänka sig slopad skattegräns

Att den nya landskapsregeringen vill ”osynliggöra” skattegränsen är bra.
Men kanske en helt slopad skattegräns behövs för att rädda Ålands ekonomi. Det tror ledningen för Företagarna på Åland.