DELA
Foto: Maria Snellman

Tiotals förslag till kommunnamn

Det blev kring 40 namnförslag till den nya kommunen som skulle uppstå vid en samgång mellan Finström, Geta och Sund.
Nära 100 personer lämnade in kring 40 olika förslag. De vanligaste förslagen var de befintliga namnen Finström och Geta, som föreslogs av 14 personer var. Enstaka personer förslog även Storfinström och Storgeta.

Även Sund förekom bland förslagen, men sundsborna verkar föredra platsnamn i den egna kommunen. En handfull personer föreslog Kastelholm, Bomarsund och Skarpans.

Några förslag kombinerar namnen på de tre kommunerna med resultat som Fingesund eller Getströmsund.

Väderstreck och geografi var även populära bland namnförslagen. Norra Åland förslogs av tio personer och Norråland av fem.

– Namnfrågan går nu vidare till styrgruppen för eventuell samgång, som i sitt förslag till samgångsavtal ska föra fram ett namn för den nya kommunen, skriver Finströms kommundirektör Erik Brunström i ett pressmeddelande.