DELA

Gästledare: En hyllning till Geta

Det talas mycket om de åländska kommunernas ekonomi, men mindre om deras särart. Nyan har i sommar bett Ålands kommundirektörer att beskriva sitt förhållande till kommunen de arbetar i och kommunens förutsättningar för framtiden.I dag har det blivit dags för Gustav Blomberg, Getas kommundirektör.

Det är väldigt lätt att hamna vid klagomuren och skylla alla sina problem på andra, om det så är landskapsregeringen, andra kommuner eller ogynnsamma förhållanden. Det är lätt att dras med i diskursen ”Vi mot dom”, kommunerna mot landskapsregeringen eller landsbygden mot staden. Men under en längre tid har jag själv försökt att ändra på diskussionen kring konfliktområden och arbetat för en annan inställning kring hur vi tänker kring vårt samhällsbygge.

Klaga mindre, ta av dig offerkoftan, sök inte konflikter. Istället – bygg en positiv förvaltningskultur, låt handling styra verksamheten, fokusera på kommunens styrkor och strategiska möjligheter och var konstruktiv i alla relationer.

Geta kommun har genom åren varit med om otaliga ekonomiska svårigheter. Under min tid vid rodret har Geta kommun endast uppvisat ett positivt resultat, och det var i 2016 års bokslut. En av de avgörande förklaringarna är väldigt låga skatteintäkter; enligt finska statistikcentralens rapporter för 2020 har Geta kommun hela Finlands (!) lägsta skatteintäkter per invånare, detta trots ett inkomstskatteuttag på 18,5 procent.

Geta kommun har dock alltid varit bra på att skapa trygg och bra service av knappa resurser. Enligt Nordregios nyligen utförda statistiska analyser är Geta en av de kommuner som ger bland de bästa tillgångarna till tjänster på landsbygden på Åland.

Kommunen har alltså en topplacering i serviceutbud!

Efter sommaruppehållet ska jag intervjuas av forskare om hur detta kan kommer sig. Geta har också ganska nyligen genomgått en generationsväxling i befolkningen. Geta är en av de få landsbygdskommuner i Finland som har en kraftig ökning i befolkningsandelen i åldern 20-29 år; år 2020 hade den ökat med hela 47 procent sedan år 2000. Geta kommun går även emot en rekordtermin i antal barn i Geta skola inkommande hösttermin och vi har ett stadigt antal tillkommande barn till daghemmet Kotten varje år.

Förutom ovanstående finns i Geta en otroligt stark mentalitet bland ortsbefolkning, frivilliga krafter och förtroendevalda. Trots de problem som funnits har man skakat av sig svårigheterna, kämpat hårdnackat vidare och satsat resurser och själ i att skapa en basservicehelhet som är en av de bästa på Åland. Kommunen har dessutom lyckats få nya intäktskällor (nya affärsmodeller för att tala affärsspråk) och dessutom satsat på allt från olika kulturprojekt till stora underhålls- och infrastrukturprojekt.

Sedan 2016 har Geta kommun i ett axplock; byggt ut vattenledningsnätet till bland annat Hällö, Snäckö och Isaksö och nu senast Havsvidden, byggt en ny branddepå och införskaffat en ny brandbil, byggt lokaler för Folkhälsan nya gym (öppet 24/7) i det gamla kommunkansliet, installerat elanslutningar för reservkraftverk i Geta skola och Geta Hemgård och införskaffat elverk, byggt nytt tak på Hemgårdens servicehus med pensionärslägenheter och gjort lägenhetsrenoveringar, förnyat ventilationen och renoverat och åtgärdat fuktproblematik i daghemmet Kotten, skapat en ny hemsida, bildat en kulturhörna med lokal kultur i Geta bibliotek, uppgraderat vandringsstigar i Getabergen.

Getas ortsbefolkning, frivilliga och förtroendevalda ställer upp i vått och torrt. Ett bra exempel är den frivilliga brandkårens arbete under de dygn Geta kommun saknade elförsörjning efter stormen Alfrida. Ett annat exempel är det förträffliga emottagandet av ukrainska flyktingar i kommunen. Frivilliga kunde snabbt ta emot familjer och ge dem det första stöd som behövdes. Kommunen kunde sedan under endast några få veckor ta beslut i fullmäktige om organiserandet av flyktingmottagandet och bland annat reservera kommunala lägenheter till ukrainska familjer.

I dag har vi fyra familjer som bor i våra lägenheter och ukrainska barn i både daghem, grundskola och högstadieskola. De vuxna har fått sina första jobb och med hjälp av migrationsverket har en lyckad helhet skapats för familjerna.

Jag har nu varit en del av Geta kommuns förvaltning sedan våren 2016. Mitt uppdrag som kommundirektör i Geta har varit otroligt lärorikt. Jag är tacksam för den tid jag har haft i kommunens tjänst. Framtiden är väldigt hoppfull och jag är säker på att Geta kommun kommer att vara en mycket attraktiv ort även i framtiden.

GUSTAV BLOMBERG

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp