DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Stor incidensskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade