DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Stor incidensskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade

Ny finländsk statistik visar att risken att smittas av coronaviruset är flerfaldig bland dem som inte vaccinerat sig.Incidensen i Egentliga Finland bland ovaccinerade är drygt 1 200. Bland dem som fått en vaccindos är den drygt 400, två doser kring 150 och hos personer som fått tre är incidensen under 100.