DELA
Foto: iStockphoto

Nya riktlinjer för besök på äldreboende

Från och med första augusti gäller nya riktlinjer för besök på äldreboenden. Enheterna får ordna besök från närstående efter anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL), enligt en ny rekommendation från landskapsregeringen.
Anvisningarna består bland annat av begränsningar i antalet besökande, ett säkerhetsavstånd på ett till två meter, samt att mötet ska avtalas på förhand. Landskapsregeringen skriver att om verksamhetsenheten ordnar besök är det bra att beakta följande:

• Tillstånd till besök ges till 1–2 närstående. Tillstånd beviljas i synnerhet om den boende inte kan kommunicera med elektroniska medel eller på 1–2 meters avstånd eller utan fysisk beröring. En sådan situation kan bero på klientens dåliga hörsel, gestaltningssvårigheter, kognitionsproblem eller en långt framskriden demenssjukdom.

• Mötet avtalas på förhand. Innan den närstående kommer till klienten ska hen få bra anvisningar om hur ett tryggt besök ska gå till, exempelvis per telefon. • Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök.

• Den närstående sköter sin handhygien, håller ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter såväl till andra invånare som till personalen samt använder under träffen ett kirurgiskt munskydd.

• Den närstående rör sig inte i onödan i gemensamma utrymmen utan går direkt till klientens eget rum.

• Personalen instruerar den närstående att vid behov ringa på hjälp per telefon eller med den boendes larmarmband.

• Personalen handleder och hjälper den närstående med genomförandet av handhygienen och med användningen av skydd, om det är nödvändigt.

• Verksamhetsenhetens direktör ansvarar för genomförandet av besöken. Det är inte nödvändigtvis alltid möjligt att komma på besök. Undantaget är kritiskt sjuka personer och personer i terminalvård, för vilka besök måste vara möjligt, förutsatt att ovan nämnda anvisningar följs.

Anvisningarna har skickats ut till alla kommuner, ÅHS, Folkhälsan, Stiftelsen Hemmet, Björkkö Ab, Kommunernas socialtjänst och Oasen. Det är undertecknat av jourhavande minister Annika Hambrudd (utbildnings- och kulturminister, C) samt av Joel Bremius som är jurist på social- och miljöavdelningen.