DELA
Ungerns och Polens hot om att lägga in veto mot EU:s långbudget och tillhörande återhämtningsfond blev verklighet i veckan. Nu äventyras hela fonden, som ska mildra coronapandemins ekonomiska effekter, och för Ålands del står cirka 12 miljoner euro på spel. Men den troligaste konsekvensen är en fördröjning av utbetalningarna av medlen.

EU-miljoner till Åland i riskzonen

Cirka tolv miljoner euro från EU:s återhämtningsfond är tänkta att tillfalla Åland. Men två veton från Polen och Ungern mot långbudgeten har nu ställt allt på ända.