DELA

Stöd även för Gabriella

I dag meddelade Försörjningsberedskapscentralen att även Viking Gabriella kommer upphandlas och sättas i trafik på rutten Helsingfors – Tallinn, meddelar Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

– Det är viktigt att nu stöda de finskflaggade fartygen och de finländska rederierna eftersom det är viktigt för sjöfartens framtid i landet. Det är också en mycket viktig sak för Åland då rederierna sysselsätter många ålänningar direkt och indirekt både till sjöss och på land. Denna trafik är också ett sätt att hjälpa rederierna klara sig över den här krisen, kommenterar Löfström, som framhåller att Gabriella är finskflaggat, till skillnad från det ordinarie fartyget på rutten.