DELA

Det här duger inte!

En av politikens viktigaste uppgifter nu är, förutom att minimera smittspridning och rusta vården, att underlätta och stöda små och stora företag. Det känns därför helt fel att företag som sökt och beviljats tillstånd av ÅMHM men inte kunnat delta i till exempel evenemang på grund av coronakrisen måste betala för tillståndet man inte använt.

Det är klart att ÅMHM måste följa gällande lagstiftning och har inte som myndighet rätt att besluta om avgifter eller undantag. Det behövs ett politiskt beslut av landskapsregeringen. Andra framåtsyftande förslag som framkommit i debatten är att reducera avgifter för tillsyn den närmaste tiden samt att underlätta möjligheterna att utöka uteserveringsområdena för restauranger och caféer.

Vi uppmanar landskapsregeringen att prioritera och snarast lösa frågan. Det är ett enkelt och omedelbart sätt att stöda framför allt småföretagare.

Den liberala lagtingsgruppen