DELA

Statsåklagare övertar Paf-ärendet

Statsåklagare Tom Laitinen vid riksåklagarämbetet tar över åtalsprövningen i Paf-ärendet av den åländska åklagaren, berättas i ett pressmeddelande.

Landskapsåklagarämbetet bad i februari i år om att att riksåklagaren skulle ge ärendet till en åklagare ”med de specialkunskaper som förutsätts med beaktande av ärendets karaktär och dess stora samhälleliga betydelse”.
Statsåklagarna är åklagare i de brottmål som från samhällets synpunkt är viktigast.  Ärendet gäller misstänkt penningtvättsbrott i samband med den stora förskingringshärvan som uppdagades hösten 2012.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!