DELA
Foto: Ida K Jansson

Ifrågasätter Paf-arvoden

Arvodena till Ålands penningautomatförenings styrelse har fått oppositionspartierna att reagera.

Landskapsregeringen beslöt i går att betala ”till ordförande ett månadsarvode om 2.400 euro, till viceordförande ett månadsarvode om 1.350 euro samt till ledamot ett månadsarvode om 1.000 euro. Därtill betalas ett mötesarvode om 500 euro per möte.” som det sägs i beslutet.
Ny styrelseordförande för Paf är Jan-Mikael von Schantz (bilden).

I kväll skickade Centern, Obundna och Ålands Framtid ut ett pressmeddelande om att de kommer att lämna in ett spörsmål ”efter beskedet om att PAF-arvodena justerats synnerligen kraftigt”.

I pressmeddelandet skriver de:

”Centern, Obundna och Ålands Framtid kommer i spörsmålet att efterlysa en förklaring till en ordförandeersättning som kraftigt överstiger 30.000 euro per år och att även ledamöterna erhåller ett årsarvode om 12.000 euro utöver ett mötesarvode om 500 euro per gång. Bland de sistnämnda ingår även politiker vars medverkan främst beror på innehav av partibok.

Den samlade oppositionen finner det anmärkningsvärt att PAF-arvodena till och med överstiger nivåerna för många börsnoterade företag och att inte heller det finska spelmonopolet Veikkaus med sin miljardomsättning kan matcha PAFs generösa ersättningar.

Oppositionen konstaterar att styrelsens direkta insatser för PAFs vinstnivåer trots allt är begränsade och istället vilar på VDs och den övriga ledningsgruppens axlar. Därtill är det direkt olyckligt att en verksamhet som sist och slutligen syftar till allmännyttiga samhällsinsatser så starkt kommer att förknippas med girighet och personlig vinning.”

Läs mer om Paf i fredagens Nya Åland!